top of page

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV pri DOREWE d.o.o.

Pri DoReWe zagotavljamo varstvo osebnih podatkov vseh posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta (Uredba GDPR).

 

 

Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov je družba DoReWe, glasbeni center, d.o.o., Mestni trg 10, 1000 Ljubljana.

 

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

 

Ta določila veljajo za obdelavo in uporabo katerihkoli osebnih podatkov s strani upravljavca.

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

 • Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

 • Tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);

 • Tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil, na podlagi oblikovanja uporabniških profilov oziroma razvrščanja v skupine, od katerih lahko vsaka prejema tržno komunikacijo z drugačno vsebino. Pri oblikovanju profilov spremljamo tudi posameznikovo aktivnost (kot npr. Čas, ki ga posameznik preživi na določeni vsebini, katere vsebine ga zanimajo in odpiranje e-poštnih sporočil) ter frekvenco in vrednost preteklih nakupov;

 • Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

 • Za statistične analize o prodaji našega blaga/storitev in o uporabi naših spletnih strani;

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • Kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. Izdaja računov za kupljeno blago ali storitev);

 • Kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

 • Kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. Za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi, ki temelji na oblikovanju profilov);

 • Kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes (ko vam pošljemo e-pošto v primeru, da ste zapustili nakupovalno košarico na naši spletni strani brez dokončanja nakupa, ste podali zanimanje za šolanje,…).

 

 

Vrste osebne podatkov v obdelavi
 

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov itd);

 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu, matična številka ipd.).

 

 

Rok hrambe osebne podatkov

 

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naših spletnih straneh, ste naročniki na naše novice ali koristite naše storitve. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

 

 

Dostop do osebnih podatkov

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe DoReWe d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so ponudniki storitev marketinga in ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

 

Pravice v zvezi z osebnimi podatki

 

Glede svojih osebnih podatkov imate pravice da od nas kadarkoli zahtevate:

 • Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;

 • Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili  ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;

 • Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

 • Popravek netočnih osebnih podatkov;

 • Omejitev obdelave, kadar:
      - oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
      - je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
      - osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 • Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v  primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

 • Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete dcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  o prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

 • Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22

 

V skladu splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

 

Postopek uveljavljanja pravic

 

Svoje zahteve glede uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki. Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

bottom of page